Gemeenteavond 15 februari 2019

We hopen op 15 februari  om 19.45 uur, weer de jaarlijkse gemeenteavond te houden waarin voor de pauze de financiën van het afgelopen jaar worden besproken en ook financieel vooruit wordt gekeken.
De stukken aangaande de notulen 2018 en de financiën liggen voor u eventueel op de balie in de hal van de kerk. Voor wie kan inloggen op de website zijn de stukken ook te vinden bij de nieuwsbrief.

Na de pauze hoopt ds. L.A. den Butter een toelichting te geven op het studierapport “Homoseksualiteit en homoseksuele relaties”. Dit ook in relatie tot alles wat de afgelopen periode in de media is verschenen en gezegd met betrekking tot de Nashville-verklaring. Zie ook het stukje dat ds. Den Butter hierover schreef in de laatste Toerusting.