Uitnodiging Bijbelstudieavonden

“Jezus heeft niet echt een ‘voor-wat-hoort-wat’-mentaliteit.” Het is een opmerking van iemand die het verhaal van de 4 mannen die hun vriend via een gat in het dak bij Jezus brengen (Marcus 2:1-13) net voor de eerste keer van haar leven gelezen heeft. Het valt haar op dat Jezus de zonden van de verlamde man vergeeft, voordat Hij heeft gevraagd of deze man eigenlijk wel in Hem gelooft. En nee, ze noemt dit geen ‘genade’ want dat woord komt niet voor in haar dagelijkse taalgebruik, maar haar opmerking werpt wel licht op de betekenis van ‘genade’!

Het is mooi om Bijbelstudie te doen met een groep christenen en niet-christenen; door het verschil in achtergrond(kennis) kom je samen tot nieuwe inzichten. Als evangelisatiecommissie willen we dit graag faciliteren. Concreet betekent dit dat

  1. Er het komende halfjaar zes Bijbelstudieavonden over Marcus gepland staan
  2. we deze avonden zullen beginnen met een maaltijd bij een van de commissieleden thuis
  3. deze avonden zullen staan in het teken van ontmoeting van elkaar en van God
  4. de avonden een laagdrempelig karakter zullen hebben met veel ruimte voor vragen, we willen van elkaar leren
  5. u van harte welkom bent om samen met uw onchristelijke naaste bij een of meerdere avonden aan te haken en 
  6. u vandaag al kunt beginnen met het biddend uitnodigen van mensen in uw omgeving.  

 
Wanneer: woensdagavond 19 februari (en 18 mrt, 15 april, 13 mei, 10 juni)
Waar: Korte Voorhouterweg 6, Rijnsburg
Tijd: 18.30 start maaltijd, 19.30 start Bijbelstudie

Aanmelden: doorgeven aan een EC-lid of mailen naar ec@cgkrijnsburg.nl