Ouderavond

Weten we als ouders welk boekje, welk onderwerp, welke stof er behandeld wordt op de catechisatie- en club/verenigingsavonden? Zomaar wat opmerkingen die op de avond over het jeugdbeleid aan ons gevraagd werden. Wat er precies allemaal besproken en behandeld is, is wat veel voor dit verslag, maar uit de zaal kwam de oplossing. Bij het laatste vragen-rondje werd de vraag gesteld om deze avond (presentatie jeugdbeleid en presentaties jeugdwerk) nog een keer apart te organiseren voor de ouders. En dan wel onder de naam: OUDERavond. Deze suggestie hebben we overgenomen, omdat we beseffen dat het zo belangrijk is dat we weten wat er gebeurt tijdens de zondagsschool, catechisatie, kinderclub, jeugdclub, JV en JV21+. Ook waar de jeugdraad zich over buigt en wat we van een jeugdouderling mogen verwachten.  Dus er komt een HERKANSING: Dinsdag 18 februari 2020. Zou u tijd in willen plannen in uw agenda? We hopen u te ontmoeten!