Afsluiting seizoen – Gemeente barbecue

Zoals u in de Toerusting heeft kunnen lezen, zal zaterdag 10 juni het seizoen worden afgesloten met een gemeente barbecue. Deze activiteit en datum staat uiteraard al dikgedrukt in uw agenda, en middels dit bericht willen we u vragen om u op te geven, zodat we ook de juiste inkopen kunnen organiseren. De barbecue begint om 17:30 uur en wordt zoals u gewend bent georganiseerd in en buiten ons kerkgebouw. Aanmeldingen mogen tot 1 juni worden gemaild naar Marco Wolleswinkel. Zou u aan willen geven met hoeveel volwassenen en kinderen u hoopt te komen? Er zullen ook aanmeldformulieren op de bar van de keuken klaar liggen, welke u in de doos op de bar kunt inleveren.

Wat betreft de kosten voor de barbecue, deze zijn over het algemeen voor rekening van de kerk, ondanks de verschillende vrijwillige bijdragen van u. Door de stijgende kosten voor de kerk, willen we dit jaar een extra oproep doen om gezamenlijk de kosten te drukken voor de kerk. Uiteraard is dit nog steeds geheel vrijblijvend. In de hal van de kerk zal er op de dag zelf een bus klaar staan waar u uw bijdrage in kan doen. Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet, namens de coördinatiecommissie