Zendingsavond 28 november

Vorige keer zijn we meegenomen naar het ijskoude Siberië, aanstaande dinsdag 28 november blijven we in aangenamere temperaturen. Onze spreker, Harry Lukens, komt net terug van een zendingsreis met ds. van der Zwan naar Thailand. Daar hebben ze Isaan (https://cgk.nl/projecten/isaan-thailand/) bezocht en ongetwijfeld zullen we daar iets over horen. Ik hoop dat de avond bijdragen mag aan de groei van de liefde voor de zending. 

Op 28 november is er vanaf 19.45 uur koffie. We sluiten om half 10 af waarna er nog wat te drinken zal zijn. Hieronder stelt onze spreker zich voor.

Image

Harry Lukens

Ik ben Harry Lukens, getrouwd met Joke en samen hebben we 2 kinderen (Anne en Timon) mogen ontvangen. Als gezin zijn uitgezonden geweest door de CGK Enschede-oost als missionair diaconale werkers. In Zuid-Afrika hebben we 5 jaar gewerkt als missionaire opbouwwerkers voor een kleine lokale organisatie die dagelijks zorgt voor ongeveer 600 wees- en kwetsbare kinderen die direct of indirect lijden aan de gevolgen van de pandemie HIV en Aids. Samen hebben we een zgn. ‘holistic care plan model’ ontwikkeld dat de ontwikkeling van deze kinderen volgt. We hebben het model geïmplementeerd en overgedragen aan lokale verantwoordelijke mensen. We wonen sinds 2014 weer in Nederland. 

Door de Generale Synode van de CGK ben ik in 2013 benoemd als lid van het moderamen van deputaten buitenlandse zending. Naast moderamenlid ben ik betrokken bij het zendingswerk vanuit onze kerken in Thailand en Indonesië en de deputaatschapscommissie Europa en buitenlandse werkers. 

Per 1 maart 2014 ben ik in dienst van OMF Nederland als coördinator van het team mobilisatie en team thuisfront. Ik zie ernaar uit om zending meer en beter onder de aandacht te krijgen in de kerken en gemeenten in Nederland. Mijn gebed is dat meer mensen in Nederland betrokken raken bij zending tot eer van de Heere God - Soli Deo Gloria!