Update gezondheidssituatie 11-11-2023

Sinds mijn thuiskomst uit het ziekenhuis op 10 oktober was er niet veel te melden over mijn gezondheidssituatie. Uiteraard wel de verwondering dat het herstel zodanig voorspoedig was gegaan dát ik naar huis kon. Maar verder was de opdracht van de artsen om rust te houden ten behoeve van het herstel van onder andere de operatie waarbij de ICD geplaatst was. 

Dat fysieke herstel is de afgelopen weken goed gegaan en de krachten nemen merkbaar toe. Een wandeling naar het dorp is weer mogelijk. 
Afgelopen week hebben we een voorbereidend gesprek gehad met het oog op de revalidatie. Uit verschillende testen bleek dat er cognitief geen schade is ontstaan door de hartstilstand. Ook op dat gebied heeft de Heere blijkbaar Zijn beschermende en bewarende hand willen uitstrekken. Hem zij daarvoor de dank!

Als gevolg van de plaatsing van de ICD kan de revalidatie pas eind november beginnen. Eerst moet namelijk de operatiewond volledig zijn genezen. Hoe lang het revalidatietraject zal zijn moet nog blijken.

Heel graag willen we op deze plaats onze dankbaarheid uitspreken naar u als gemeente voor het vele en liefdevolle meeleven dat we in de afgelopen periode uit uw midden hebben ontvangen. De stroom aan kaarten, de berichtjes, allerlei verwennerij die we bij de voordeur of de achterdeur vonden… 

We willen ook graag op deze plaats bedanken voor al het meeleven vanuit andere gemeenten in het land en zelfs vanuit het buitenland. Het heeft ons overweldigd en het heeft ons als gezin bijzonder gesteund.
De vele dagelijkse gebeden die opgezonden zijn naar de Heere, de Schepper en Bewaarder van ons leven, en die Hij als de Hoorder van het gebed heeft willen verhoren op zo’n wonderlijke wijze. We hebben ons gedragen gevoeld op al die gebeden, en nog steeds.

Daarnaast willen we onze dank uitspreken voor alle praktische hulp en ondersteuning die we als gezin hebben gekregen. 
Al die uitingen van liefde en verbondenheid maken ons klein en verwonderd dat de Heere ook op deze wijze zo wil zegenen in deze omstandigheden. Hem daarvoor de dank en de eer. 
En we zijn zeer dankbaar dat zo velen op deze wijze om ons heen stonden, staan en willen staan.

Er is nog wel een weg te gaan van herstel maar we hebben hoop op de Heere Die tot hiertoe genadig heeft willen schenken wat nodig was. Het is ons diepe verlangen Zijn Naam daarvoor de eer te geven en groot te maken. Want er is echt in ál onze nood en ellende niemand die ons meer liefheeft dan Jezus Christus. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen! 

Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd nog eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Mede namens mijn vrouw en onze kinderen een hartelijke groet en Gode bevolen.

ds L.A. den Butter