Mededeling over de Advent zangavond 2023

De jaarlijkse Advent zangavond die door de JV georganiseerd wordt, is dit jaar niet op de zondagavond voor Kerst zoals we inmiddels gewend zijn, maar op maandag eerste kerstdag. Samen met de kerkenraad hebben we besloten om deze zangdienst in de middagdienst te houden. 

Deze zangdienst zal D.V. aanvangen op een ander tijdstip dan we gewend zijn en wel om 16.00 uur. We hebben voor dit tijdstip gekozen zodat ook de gezinnen met jonge kinderen aanwezig kunnen zijn. In deze samenkomst die een uurtje zal duren hopen we als jeugd samen met de gemeente te zingen over het Wonder van Kerst. De jeugdvereniging zal ook de meditaties en bijbelstukjes verzorgen.

We hopen weer op een grote opkomst zoals in de voorgaande jaren om samen te zingen tot eer en meerdere glorie van De Heere die Zich ook in dit bijna voorbije jaar zo onverdiend genadig heeft getoond.