Opening Generale Synode in Rijnsburg

Even voor de agenda:

  • DV 20 juni, 19.30 uur Bidstond in de Grote of Laurentiuskerk te Rijnsburg
  • Opening van de synode en eerste vergaderdag: DV 21 juni, inloop vanaf 9.00 uur, aanvang 9.30 uur in onze kerk.

    Beide momenten zijn toegankelijk voor belangstellenden. Dus u en jij zijn van harte welkom