Aanscherping maatregelen

Na de persconferentie van afgelopen dinsdagavond heeft de kerkenraad opnieuw besluiten moeten nemen ten aanzien van de maatregelen rondom de  kerkdiensten en het gemeentelijk leven. Leden van de gemeente kunnen door in te loggen de maatregelen en aangepaste roosters voor het kerkbezoek inzien.

Het geloof behouden

"Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7c)

Paulus zit in de gevangenis te Rome. Hij verwacht spoedig te sterven. In een indrukwekkend getuigenis van zijn levensgang en zijn geloofsuitzicht (vers 7 en 8) staat ook dit korte zinnetje: "Ik heb het geloof behouden."
Heeft de apostel dan gerekend met de mogelijkheid dat hij het geloof zou verliezen?