Door Corona aan huis gebonden?

De senioren en anderen met een kwetsbare gezondheid onder ons, wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn en zijn daardoor wellicht aan huis gebonden. Kunt u daardoor geen boodschappen meer doen en heeft u daarbij hulp nodig, neem dan contact op met Adri den Butter.
De Diaconale hulpgroep zal dan proberen samen met u een oplossing te zoeken.

Bent u vitaal en gezond en wilt u helpen, neem ook dan contact op met Adri den Butter, indien nodig maakt de Diaconale hulpgroep graag gebruik van uw hulp.

Het Brood des Levens

Johannes 6 : 48
“Ik ben het Brood des levens.”
Hebt u er wel eens bij stil gestaan wat er allemaal moet gebeuren voordat er bij u een vers brood op tafel ligt?
Daar is en heel proces voor nodig.
In het gesprek waar we naar meeluisteren in Johannes 6 wijst de Heere Jezus op Zichzelf als het Brood des levens. En ook voor Hem was er een lange weg nodig om het Brood des levens te kunnen zijn!
Hij heeft Zelf de vergelijking gemaakt tussen Zijn leven en het tarwegraan.